Economic procedural law of the republic of Uzbekistan

Kitob mualliflari Ibratova Feruza Bobokulova,

The edition of the textbook was prepared taking into account the changes and additions introduced by law to law the Economic Procedure Code of the Republic of Uzbekistan. On the basis of the current legislation, judicial practice, decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, it examines in detail the issues of the of economic procedural.

Fan yoʻnalishi: | Ҳуқуқ |
UDK
Kitob nashriyoti nomi: Publishing house
Kitob nashr qilingan shahar: Tаshkent
ISBN: 978-9943-7990-1-1
Kitob nashr qilingan yili: 2021 Yil
Betlar Soni: 420
Kitob tashqi havolasi (to‘liq matni): Ko‘rish
Turi: O‘quv qo‘llanma
Tili: Inglizcha
Kitob yozuvi: Inglizcha
Matn turi: Bosma shaklda
Kirish huquq turi: OCHIQ KIRISH