Криминология

Kitob mualliflari Ниёзова С., Очилов Х., Алланова А.,

Fan yoʻnalishi: | юриспруденция |
UDK 343.9
Kitob nashriyoti nomi: ТДЮУ
Kitob nashr qilingan shahar: Тошкент
ISBN:
Kitob nashr qilingan yili: 2021 Yil
Betlar Soni: 112
Turi: O‘quv qo‘llanma
Tili: O‘zbekcha
Kitob yozuvi: Kiril
Matn turi: Bosma shaklda
Kirish huquq turi: