Германия тарихи

Kitob mualliflari Нарзуллаев О.Х,

Мазкур укув кулланмада хозирги даврда дунёдаги энг кудратли давлатларидан бири булган Германиянинг кадимги давридан то хозирги давр тарихига оид маълумотлар берилган

Fan yoʻnalishi: | Ҳуқуқ |
UDK 94(430)
Kitob nashriyoti nomi: ТДШУ
Kitob nashr qilingan shahar: Тошкент
ISBN:
Kitob nashr qilingan yili: 2013 Yil
Betlar Soni: 123
Turi: O‘quv qo‘llanma
Tili: O‘zbekcha
Kitob yozuvi: Lotin
Matn turi: Bosma shaklda
Kirish huquq turi: OCHIQ KIRISH