Правовое Регулирование государственной службы

Kitob mualliflari Ли А.,

В учебнике рассматриваются теоретические основы государственной службы в Республике Узбекистан. Внем раскрываются правовые источники и принципы государственной службы, содержание государственно- служебного правоотношения и управления государственной службой.

Fan yoʻnalishi: | Ҳуқуқ |
UDK 342.5
Kitob nashriyoti nomi: ТГЮУ
Kitob nashr qilingan shahar: Ташкент
ISBN:
Kitob nashr qilingan yili: 2021 Yil
Betlar Soni: 184
Kitob tashqi havolasi (to‘liq matni): Ko‘rish
Turi: O‘quv qo‘llanma
Tili: Ruscha
Kitob yozuvi: Kiril
Matn turi: Bosma shaklda
Kirish huquq turi: OCHIQ KIRISH