Жиноят таркиби обьектив томони белгилари

Kitob mualliflari Ф. Х. Худайкулов,

Ушбу ўқув қўлланмада жиноят таркиби обьектив томони тушунчаси ва унинг зарурий ҳамда факультатив белгилари тушунчаси, турлари ва уларнинг ўзаро муносабати, жиноят таркиби обьектив томони зарурий ва факультатив белгиларининг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти, жиноят таркиби обьектив томони зарурий ва факультатив белгиларининг қилмишни квалификатция қилишнинг зарурий ҳамда жавобгарликни оғирлаштирувчи (квалификатциявий) белгиси сифатида Жиноят қонунчилигида назарда тутилиши, шунингдек, улар билан боғлиқ жиноятларни квалификация қилиш масалалари баён қилинган.

Fan yoʻnalishi: | Ҳуқуқ |
UDK 343
Kitob nashriyoti nomi: ТДЮУ
Kitob nashr qilingan shahar: Тошкент
ISBN:
Kitob nashr qilingan yili: 2022 Yil
Betlar Soni: 130
Kitob tashqi havolasi (to‘liq matni): Ko‘rish
Turi: O‘quv qo‘llanma
Tili: O‘zbekcha
Kitob yozuvi: Kiril
Matn turi: Bosma shaklda
Kirish huquq turi: OCHIQ KIRISH