Jinoyatda ishtirokchilik

Kitob mualliflari Niyozova S. S., Raximjonova N. R., Hojiyev N. K.,

Ushbu o’quv qo’llanmada ishtirokchilik tushunchasi, uning belgilari va ahamiyati, turlari, shakllari hamda jinoiy javobgarlik doirasi, eksess bajaruvchi va uning qilmishini kvalifikatsiya qilish muammolari, ishtirokchilikda sodir etiladigan jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning o’ziga xos xususiyatlatlari, jinoyat-huquqiy normalar raqobatida ishtirokchilikda sodir etilgan jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish, ishtirokchilikning jinoyatga daxldorlikdan farqi, ayrim rivojlangan xorij davlatlari jinoyat qonunida ishtirokchilik, uning turlari, shakllari uchun javobgarlik, kvalifikatsiya qilish masalalari bayon etilgan.

Fan yoʻnalishi: | Ҳуқуқ |
UDK 343.23
Kitob nashriyoti nomi: ТДЮУ
Kitob nashr qilingan shahar: Тошкент
ISBN:
Kitob nashr qilingan yili: 2022 Yil
Betlar Soni: 142
Kitob tashqi havolasi (to‘liq matni): Ko‘rish
Turi: O‘quv qo‘llanma
Tili: O‘zbekcha
Kitob yozuvi: Lotin
Matn turi: Bosma shaklda
Kirish huquq turi: OCHIQ KIRISH